• Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Vallon de Tancarville (76), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Vallon de Tancarville (76), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Vallon de Tancarville (76), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Vallon de Tancarville (76), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Vallon du Vivier (76), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Delta de la Sauer (67), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Lac de Bouverans (25), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Lac de Bouverans (25), France.
 • Crapauds communs (Bufo bufo bufo), amplexus, Forêt de Brotonne (76), France.
 • Crapauds communs (Bufo bufo bufo), amplexus, Forêt de Brotonne (76), France.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Lac de Bouverans (25), France.
 • Crapauds communs (Bufo bufo bufo), amplexus, Forêt de Brotonne (76), France.
 • Crapauds communs (Bufo bufo bufo), amplexus, Forêt de Brotonne (76), France.
 • Crapauds communs (Bufo bufo bufo), amplexus, As, Belgique.
 • Crapauds communs (Bufo bufo bufo), amplexus sur femelle morte, As, Belgique.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Gluhi Do, Monténégro.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), Gluhi Do, Monténégro.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), amplexus, Krupa, Croatie.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), amplexus, Krupa, Croatie.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), femelle, Istrie, Croatie.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), femelle, Istrie, Croatie.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), femelle, Asiago, Italie.
 • Crapaud commun (Bufo bufo bufo), femelle, Asiago, Italie.