• Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Sandouville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Rouen (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Rouen (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Rouen (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Rouen (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Rouen (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), mâle, Rouen (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), St Vigor d'Ymonville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), St Vigor d'Ymonville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), St Vigor d'Ymonville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), St Vigor d'Ymonville (76), France.
 • Vipère péliade (Vipera berus berus), Sandouville (76), France.